Formy wynagrodzenia

Kancelaria proponuje ustalenie wynagrodzenia w formie dogodnej dla Klientów, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym, przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy, rodzaju i złożoności sprawy:

Ryczałt miesięczny

stała obsługa prawna

 

Jednorazowa porada prawna

 

 

Oparte na kosztach zastępstwa procesowego

sprawy sądowe

Ustalone indywidualnie

 

 

Rozliczenie godzinowe

 

 

Stała obsługa prawna (ryczałt)

Ustalając z Klientem wynagrodzenie w firmie ryczałtu miesięcznego, oferuję pełną obsługę Klienta, z pełną dyspozycyjnością, bez względu na ilość, rodzaj i złożoność czynności wykonanych w ustalonym okresie przez Kancelarię na rzecz Klienta. Zalecany w szczególności dla Przedsiębiorców. Wybór tego sposobu rozliczenia pozwala na zastosowanie przez Kancelarię preferencyjnego dla Klienta sposobu ustalenia stawki.

Jednorazowa porada prawna

Stawka wskazana zostaje indywidualnie po wstępnym przedstawieniu przez Klienta zakresu porady.
Standardowa cena porady zaczyna się od kwoty 150,00 złotych.
W przypadku, gdy po udzieleniu porady prawnej Klient zleci Kancelarii dalsze prowadzenie sprawy porada prawna ma charakter bezpłatny i zostaje uwzględniona w rozliczeniu ustalonym według wcześniej wskazanych sposobów.

Oparte na kosztach zastępstwa procesowego

W przypadku reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych stosowane są stawki według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 265) lub ustalone w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Ustalone indywidualnie

W sprawach nietypowych lub wymagającego dodatkowego, zwiększonego nakładu pracy, jak również w przypadkach szczególnych, Kancelaria stosuje stawki ustalone indywidualnie z Klientem, w tym również stawki według systemu prowizyjnego (success fee).

Rozliczenie godzinowe

Oparte jest na ustaleniu stawki za każdą godzinę pracy nad realizacją zlecenia na rzecz Klienta.