Własność intelektualna, nowe technologie, e-commerce

Chcesz chronić wytwory swojej pracy jako autor, twórca, grafik?

Poprowadzę sprawy związane z ochroną prawną Twoich dzieł. Poczynając od rejestracji ich w stosownych rejestrach, aż po dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem Twoich praw.

Chcesz chronić zdobycze intelektualne Twojej firmy?

Opracuję dokumentację rejestrową ochrony znaków towarowych i oznaczeń Twojej firmy. Zrealizuję ochronę oznaczeń firmy, zadbam o ochronę renomy przedsiębiorstwa, o ochronę posiadanych przez Ciebie domen internetowych.

Chcesz sprzedać swoje dzieło lub nabyć prawa autorskie do dzieła stworzonego przez inną osobę?

Opracuję umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne i inne umowy w obrocie prawami własności intelektualnej.

Twoja firma działa w internecie i sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem sieci internetowej?

Opracuję niezbędne dokumenty, umowy i regulaminy pozwalające na prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem.

Potrzebujesz dokumentów zabezpieczających Twoje usługi w branży IT?

Przygotuję umowy outsourcingowe w zakresie Twojej działalności, umowy o utrzymanie i serwis systemu informatycznego, SaaS, umowy o wykorzystanie oprogramowania open – source lub umów dotyczące baz danych.
Doradzę w zakresie aspektów prawnych dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji – AI, blockchain, smart kontraktów, Internetu rzeczy (IoT).