Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne to sprawy małżeńskie oraz ze stosunku między rodzicami a dziećmi, a więc sprawy wyjątkowo osobiste. Zachowanie szczególnej wrażliwości, empatii i wyczucia jest bardzo ważne, więc w pierwszym rzędzie biorę po uwagę Twoje potrzeby i oczekiwania, a następnie staram się dopasować do nich rozwiązania prawne, tak aby jak najpełniej sprostać tym oczekiwaniom. Sprawy rodzinne to często sprawy bardzo intymne, więc Klienci mogą być pewni pełnej dyskrecji.

Chcesz rozwiązać swoje małżeństwo?

Jeśli zdecydujesz się na rozwód ustalę z Tobą tryb jego przeprowadzenia. Podejmę działania w kierunku uzyskania wyroku z orzeczeniem winy drugiego małżonka, gdy będą ku temu podstawy.
Pamiętaj, że rozwód nie jest jedynym rozwiązaniem i możesz zdecydować się na separację.

Podział majątku, ale w jaki sposób?

Po ustaniu małżeństwa, reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących podziału majątku małżeńskiego. Będę w sądzie reprezentował Twoje interesy, aby uzyskać dla Ciebie jak najwięcej środków. W szczególności moją ambicją jest uzyskanie jak najwyższego zaspokojenia roszczeń Klienta, gdy w trakcie małżeństwa wszelkie dochody pochodziły z firmy należącej do drugiego małżonka.

Dzieci są pod Twoją opieką i chcesz uzyskać alimenty na ich utrzymanie od drugiego rodzica?

Poprowadzę sprawę o uzyskanie alimentów na Twoje dzieci. Gdy alimenty są już ustalone, ale są zbyt niskie, wystąpię o ich podwyższenie. Płacisz alimenty a Twoja sytuacja zarobkowa się pogorszyła – będę Cię reprezentował w sprawie o ich obniżenie.

Nie możesz się porozumieć ze swoim byłym małżonkiem, partnerem co do kontaktów z dziećmi?

Wystąpię do Sądu o uregulowania kontaktów z dziećmi, tak aby zapewnić optymalny kontakt rodziców z dziećmi. Jeśli ustalone kontakty nie są realizowane w prawidłowy sposób, podejmę kroki służące ich wyegzekwowaniu lub wymuszeniu respektowania ustaleń przez drugiego rodzica.

Nie jesteś rodzicem dziecka lub zachodzą problemy z uznaniem rodzicielstwa? Władza rodzicielska jest nieprawidłowo realizowana?

Wskażę Ci jakie kroki należy podjąć w celu ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa. Będę Cię reprezentował przed organami prowadzącymi postępowania w tym zakresie. Konieczne może okazać się wystąpienie o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich.