Nieruchomości, inwestycje budowlane

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć, wydzierżawić nieruchomość?

Sprawdzę stan prawny nieruchomości, przeanalizuję dokumentację, skonstruuję stosowną umowę, wskażę i wyeliminuję potencjalne zagrożenia, doradzę jak bezpiecznie i najkorzystniej przeprowadzić ten proces. Gdy konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, na Twoje życzenie uzgodnię niezbędne elementy umowy z notariuszem.

Jesteś inwestorem budowlanym?

Opracuję niezbędne dokumenty, w tym umowy ze stronami procesu inwestycyjnego, umowy z projektantami, wykonawcami w sposób zabezpieczający interes Klienta. Zapewnię prawne wsparcie w trakcie realizacji inwestycji.

Jesteś w sporze z drugą stroną umowy o roboty budowlane, o dzieło?

W drodze negocjacji, mediacji lub w ostateczności na drodze sądowej będę dążył do zaspokojenia roszczenia dotyczącego wadliwości lub braku wykonania obiektu lub prac budowlanych. Świadczę usługi dotyczące realizacji roszczeń wykonawców względem inwestorów, w tym za prace dodatkowe. 

Doradzam i reprezentuję Klientów również w sprawach:

  • wykupienia przez gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • ustanowienia i zniesienia służebności (służebność drogi koniecznej, służebność przejazdu, służebność przesyłu)
  • bezumownego korzystania z nieruchomości
  • zniesienia współwłasności nieruchomości
  • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
  • analizy stanu prawnego nieruchomości

W szczególny sposób kieruję swoją ofertę do deweloperów i inwestorów oraz do firm z szeroko rozumianej branży budowlanej.